Svatošská 269, 360 07, Karlovy Vary – Doubí 732 468 892 info@moudrehrani.cz
Společnost Mateřská škola Moudré hraní o.p.s. byla založena z důvodu zájmu rodičů o Montessori mateřskou školu s celodenním provozem. o.p.s. nahradila Klub Moudrého hraní a umožnila tak vznik Mateřské školy. Klub fungoval od roku 2010 jako dopolední Montessori školička a odpolední kluby pro děti a rodiče. Od 1. 7. 2012 byla Mateřská škola Moudré hraní otevřena v celodenním provozu s vlastní kuchyní a od 1. 9. 2012 je zapsána v rejstříku MŠMT. Z propagačních důvodů Mateřskou školu Moudré hraní o.p.s. nazýváme Montessori školka Elipsa, což lépe vystihuje skutečnost. Kapacita školky byla v roce 2018 22 dětí ve školkovém a stravovacím režimu.

IČO: 291 56 521
IZO: MŠ: 181 037 181
ŠJ: 181 037 190

Zřizovatel: Zřizovatelem-provozovatelem je obecně prospěšná společnost
Sídlo: Mateřská škola Moudré hraní o.p.s. Krymská 1722/8, Karlovy Vary
Provozovna: Svatošská 269, 360 07, Karlovy Vary – Doubí
Ředitelka: Mgr. Hana Dušková
Tel.: 732 468 892